Αθλητικά

Τα Photovekris αναλαμβάνουν τη δημιουργία ημερολογίου με ατομικές και ομαδικές φωτογραφίες αποτυπωμένες σε ποιοτικό φωτογραφικό χαρτί. Φροντίζουν επίσης για τη βιντεοσκόπηση όλων των αγώνων αλλά και των εκδηλώσεων των Αθλητικών Ομίλων όπως επίσης και για τη φωτογράφιση των αθλητών, των προπονητών και της διοίκησης.

Total: